Sverigedemokraterna i Nynäshamn | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

Sverigedemokraterna Nynäshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nynäshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

Ordförande SD Nynäshamn: Tony Björklund

————————————————

 • Sverigedemokraterna – Partiet mot otrygghet och massinvandring!

  Av fredrik.lindahl den 21 januari, 2021
  0

  Sverigedemokraterna är partiet mot den ökande brottsligheten och otryggheten som breder ut sig i samhället. Vi är emot oansvarig massinvandringspolitik som kostar vårt samhälle något enormt. Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas.

  Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Den som kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen.

  Sverigedemokraterna är partiet som har drivit på utvecklingen för att ge rättvisa åt brottsoffer och att Sverige ska få en hållbar migrationspolitik, men vägen dit är lång. Trots den negativa samhällsutvecklingen fortsätter etablissemanget att upprätthålla orättvisorna och den uppenbart fallerande invandringen till Sverige.

  Sverigedemokraterna lovar att vi kommer fortsätta att driva på utvecklingen för ett bättre Sverige. Vi kommer inte ge upp, våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

  Det är vår storlek som kommer vara vår styrka. Inför valrörelsen 2022 behöver vi ditt stöd. Klicka här för att teckna medlemskap hos Sverigedemokraterna och var med och garantera ett maktskifte 2022. 

 • Jimmie Åkessons hösttal – November 2020

  Av fredrik.lindahl den 16 november, 2020
  0

  ”Mitt löfte till alla er som har byggt det här landet: Vi ska kriga för er. Vi ska sätta er först.”

  Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, i hans hösttal.

  Till stöd för vårt land, bli medlem i Sverigedemokraterna idag! 

  Se hela talet här:

  https://www.youtube.com/watch?v=74vaqc7Lwg4

 • Hemtjänsten i kommunal regi blir kvar!

  Av tonybjorklund den 29 september, 2020
  0

  På dagens socialnämndsmöte togs beslut om att den kommunala hemtjänsten skall bli kvar.

  Som vågmästare var vårt inflytande massivt i frågan kring hemtjänsten. Samtliga oppositionspartier valde den väg vi valt, att föreslå alternativ 5, att hantera egen regis ekonomi.

  I ett gemensamt yttrande tillsammans med S, V och MP vann vårt förslag med rösterna 6-5 för att hemtjänsten blir kvar i egen regi och genomgår en ordentlig utredning och arbete med att förbättra verksamhetens ekonomi i egen regi. Nu kan brukare och personal pusta ut och arbetet med utmaningarna inom hemtjänsten kan påbörjas.

  SD Nynäshamns företrädare i Socialnämnden:

  Johan Wolf (Ledamot)
  Rebecca Ädel (Ersättare)

 • Vi måste se över hemtjänstens ekonomi i egen regi – debattartikel i NP.

  Av tonybjorklund den 26 september, 2020
  0

  Den kommunala hemtjänsten i Nynäshamn har gått på knäna med ett stort budgetunderskott i flera års tid. Trots försök till att skapa en bättre hälsa bland Nynäshamns kommunalanställda med t.ex. Jaget, laget och uppdraget som utfördes för några år sedan, kan vi ännu inte se att denna förbättring skulle ha kommit. Sjuktalet är fortsatt högt, liksom budgetunderskottet och nya försök till förbättring för såväl de vårdanställda, som i förlängningen; till våra äldre, lyser med sin frånvaro.

  Den 29:e september, om endast ett par dagar, kommer den omtalade frågan angående Nynäshamns kommunala hemtjänst upp i Socialnämnden. Vi i Sverigedemokraterna i Nynäshamn kommer att förespråka alternativ fem; att hantera egen regis ekonomi då vi måste ha en framtidstro på den kommunala hemtjänsten, ge våra äldre trygghet i en otrygg tid och stötta våra hjältar inom vården.

  Att inte lyssna på opinionen är att inte lyssna på kommuninvånarna, våra väljare, de anställda eller på brukarna själva. Vi värnar våra äldre, deras trygghet och många brukares önskan om att få vara kvar inom den kommunala hemtjänsten och anser därför att detta alternativ, i en tid som denna, är att föredra. Vi ser en fördel i valfriheten mellan privata och kommunala alternativ då vi tror att mångfald skapar konkurrens och kvalité inom hemtjänsten och vi tror på vikten av goda arbetsvillkor för de vårdanställda, inte att göra dem arbetslösa.

  Det har också nyligen aviserats att ett ekonomiskt stöd kommer att utbetalas till kommunerna. Nu om någonsin är ett ypperligt tillfälle att ta tag i de verkliga problemen som försatt oss i situationen att behöva välja bort valfriheten och den ökade konkurrensen.

  Förhoppningen är att detta stöd kommer att kunna vara hemtjänsten behjälplig en tid framöver; att de anställda kan få medlen att kunna komma till rätta med den ohälsa som under ett decennium florerat på de kommunala golven. Det i sin tur bidrar också till att vi Sverigedemokrater väljer alternativet att se över den egna ekonomin då vi inte ser att det är moraliskt försvarbart att ge våra vårdhjältar beskedet om uppsägning i en tid härjad av covid-19.

  Alternativ fem innebär dock att det måste genomföras en grundlig analys av hela verksamheten för att kunna ge personalen förutsättningar att kunna skapa meningsfullhet, kvalitet och glädje för våra äldre. Det måste också skapas utrymme för att åtgärda de utmaningar den kommunala hemtjänsten brottats med under många års tid. En ingående utredning av problematiken med det höga sjuktalet måste utföras samt åtgärdas på ett personaletiskt vis för att säkerställa såväl de anställdas som de äldres välmående. Vi måste helt enkelt ge den kommunala hemtjänsten en rättvis chans.

  Sverigedemokraterna i Nynäshamn är ensamma om att i första hand välja alternativ fem. Vi hoppas att övriga partier som vill ha den kommunala hemtjänsten kvar kan stödja oss i detta.

  Johan Wolf (SD), ordinarie ledamot i socialnämnden

  Rebecca Ädel (SD), ersättare i socialnämnden

Sverigedemokraterna Nynäshamn