Kommentar på NP´s rubriksättning | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

Kommentar på NP´s rubriksättning

Kommentar från Emilia Persson och Johan Wolf angående Nynäshamnspostens rubriksättning av deras replik på Antonella Pirrone´s svar på Debattartikel om att nyanlända går före i bostadskön

Rubriken, satt av Nynäshamns posten själva, ger en felaktig bild av ansvaret för att nyanlända får förtur till bostäder bara ligger hos de styrande partierna i Nynäshamns kommun, och i synnerhet KD. Sanningen är den att samtliga partier, både hos de styrande och i oppositionen, förutom SD, stöder detta.

https://www.nynashamnsposten.se/artikel/debatt-kd-anvander-teknokratiska-knep-for-att-gynna-nyanlanda

Sverigedemokraterna Nynäshamn