Debattartikel i NP ang Trygghetsskapande åtgärder i Nynäshamn | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

Debattartikel i NP ang Trygghetsskapande åtgärder i Nynäshamn

Nattvandrare, ordningsvakter och övervakningskameror kan bidra till att öka tryggheten i Nynäshamn, skriver Jean-Claude Menot (SD), Klas Rydström (SD) och Erik Runeborg (SD) i en debattartikel.

Att otryggheten i Nynäshamns kommun ökar är de flesta rörande överens om. Våra skolor är i undermåligt skick på grund av det tidigare styrets prioriteringar. Att ha skolor i dåligt skick skapar otrygghet för våra barn och leder till dålig arbetsmiljö för alla de fantastiska medarbetare i vår kommun som arbetar med barnen.

Sverigedemokraterna i Nynäshamn vet att vi kan vända denna dåliga trend och har flera förslag. I särskilt otrygga områden kan trygghet skapas med hjälp av nattvandrare, ordningsvakter och övervakningskameror. Kommunen måste utöka sin insats gällande det brottsförebyggande arbetet i Nynäshamn, samt på alla möjliga vis assistera den verksamma poliskåren så att brottsförebyggandet blir än mer effektivt.

Sverigedemokraterna i Nynäshamn har konkreta förslag för att stävja den ökade kriminaliteten och otryggheten. Vi vill nu säkerställa att de särskilt utsatta områdena kameraövervakas och införa ordningsvakter för att öka tryggheten. Att tillämpa övervakningssystem på de allmänna platser som är särskilt utsatta för kriminalitet och annan organiserad brottslighet fungerar, då det både är avskräckande för buset samt hjälper polisen att lagföra buset i efterhand.

Polisen saknar idag resurserna för att punktmarkera de kriminella ligorna och då anser vi att kommunen måste bistå med de nödvändiga resurserna – tills dess polis tilldelats tillräckliga resurser på nationell nivå.

Jean-Claude Menot (SD), gruppledare  

Klas Rydström (SD), vice gruppledare

Erik Runeborg (SD), ledamot i kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna Nynäshamn