En möjlighet till genomlysning av Nynäshamns kommun | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

En möjlighet till genomlysning av Nynäshamns kommun

Oavsett utkomsten av en folkomröstning är det viktigt att kommunen lyssnar på sina invånare. När något stort sker inom kommunen är det vår rätt som kommuninvånare att få ta ställning till det. En folkomröstning skulle kunna ge de politiska partierna en riktlinje till att hitta samarbetslösningar som gynnar alla inom kommunen.

En folkomröstning om en kommundelning skulle leda till en total genomgång av kommunens tillvägagångssätt på olika nivåer. Vi har på facebook dom senaste veckorna kunnat se att det inte alltid gått rätt till vad gäller tillsättning av tjänster och upphandlingar. Detta ser vi allvarligt på och det måste få ett stop. Därför stödjer vi inom SD Nynäshamn en folkomröstning som skulle leda till en genomlysning av kommunen.

Utslaget av en folkomröstning är inte bindande utan endast en riktlinje för en möjlig lösning. Vilken lösning som är bäst för Nynäshamn vet ingen än men vi inom Sverigedemokraterna Nynäshamn vet att det är viktigt att alla korten kommer upp på bordet så kommuninvånarna kan känna sig trygga att vi politiska partier jobbar för att föra deras talan framåt.

SorundaNet har en pågående namninsamling som skulle kunna leda till en folkomröstning. Vi inom SD Nynäshamn stödjer denna och hoppas med denna lilla uppmaning kan få fler att skriva på om att ni vill ha en folkomröstning för eller emot en kommundelning, så att en total genomlysning av kommunen kan göras.

Sverigedemokraterna Nynäshamn