Hemtjänsten i kommunal regi blir kvar! | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

Hemtjänsten i kommunal regi blir kvar!

På dagens socialnämndsmöte togs beslut om att den kommunala hemtjänsten skall bli kvar.

Som vågmästare var vårt inflytande massivt i frågan kring hemtjänsten. Samtliga oppositionspartier valde den väg vi valt, att föreslå alternativ 5, att hantera egen regis ekonomi.

I ett gemensamt yttrande tillsammans med S, V och MP vann vårt förslag med rösterna 6-5 för att hemtjänsten blir kvar i egen regi och genomgår en ordentlig utredning och arbete med att förbättra verksamhetens ekonomi i egen regi. Nu kan brukare och personal pusta ut och arbetet med utmaningarna inom hemtjänsten kan påbörjas.

SD Nynäshamns företrädare i Socialnämnden:

Johan Wolf (Ledamot)
Rebecca Ädel (Ersättare)

Sverigedemokraterna Nynäshamn