Kommunala Nämnder/Styrelser | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

Kommunala Nämnder/Styrelser

Kommunstyrelsen

Donald Löfving

Jean-Claude Menot (Ersättare)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Christoffer Edman

Carl Marcus (Ersättare)

Barn- och utbildningsnämnden

Rebrecca Ädel

Carl Marcus (Ersättare)

Socialnämnden

Johann Wolf

Rebecca Ädel (Ersättare)

Kultur- och fritidsnämnden

Björn Larsson

Johann Wolf (Ersättare)

Valnämnden

Björn Larsson

Carl Marcus (Ersättare)

Sverigedemokraterna Nynäshamn