Kommunala Nämnder/Styrelser | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

Kommunala Nämnder/Styrelser

Kommunstyrelsen

Tony Björklund

Jan-Ove Andersson (Ersättare)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

 

Thomas Zallin (Ersättare)

Barn- och utbildningsnämnden

Donald Löfving

 

Socialnämnden

Johan Wolf

Emilia Orpana (Ersättare)

Kultur- och fritidsnämnden

Klas Rydström

Björn Larsson (Ersättare)

Sverigedemokraterna Nynäshamn