Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigegruppen

Vi representerar Sverigedemokraterna i Nynäshamn kommunfullmäktige mandatperioden 2018 – 2022

Nynäshamn kommunfullmäktige har 41 ledamöter och 27 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 6 ordinarie- och 3 ersättarplatser.

Ordinarie

Donald Löfving

Jean-Claude Menot

Klas Rydström

Björn Larsson

Erik Runeborg

Johan Wolf

Ersättare:

Carl Marcus

Sverigedemokraterna Nynäshamn