Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigegruppen

Vi representerar Sverigedemokraterna i Nynäshamn kommunfullmäktige mandatperioden 2014 – 2018

Nynäshamn kommunfullmäktige har 41 ledamöter och 27 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 4 ordinarie- och 2 ersättarplatser.

Ordinarie

Incan Löfstedt
Jan-Ove Andersson
André Andersson
Michael Pelkonen

Ersättare

 

Sverigedemokraterna Nynäshamn