Kommunstyrelsen flyttar den demokratiska insynen allt längre bort. | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

Kommunstyrelsen flyttar den demokratiska insynen allt längre bort.

På kommunstyrelsesammanträdet i Nynäshamns kommun den 14 december 2016 beslutades att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande över Näringsdepartementets promemoria Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder. Detta reagerade SD Nynäshamns starkt på och yrkade på sittande sammanträde på avslag. Detta då ett sådant beslut medför att insynen och beslutsfattandet flyttas allt längre bort från de folkvalda politikerna i kommunfullmäktige.

Vi i SD Nynäshamn ansåg att detta yttrande är av sådan vikt för kommunens invånare att beslutet att godkänna yttrandet inte skall tas av en liten grupp (3 personer). Detta trots att det remisstiden var mellan 3 november och 31 december vilket med en skyndsam hantering hade givit kommunfullmäktige möjligheten att behandla detta yttrande.

Här nedan kan du läsa utdrag ur protokollet (vi lägger även till protokollet från arbetsutskottet).

KS § 243/16 Yttrande över remiss av promemorian tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder KS 243-16

KS arbetsutskott § 165/16 Svar på remiss av promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Sverigedemokraterna Nynäshamn