Ledig tjänst: Politisk sekreterare Sverigedemokraterna Nynäshamn 50% | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

Ledig tjänst: Politisk sekreterare Sverigedemokraterna Nynäshamn 50%

Tjänstebeskrivning

Som politisk sekreterare arbetar du för våra folkvalda politiker i kommunen och stödjer dem i det parlamentariska arbetet. Det innebär att du hjälper till med att samla in faktaunderlag, hantera och bereda löpande politiska ärenden till kommunfullmäktige och nämnder. I arbetet ingår omvärldsbevakning, kommunikation och i viss mån administration.

Kompetens och egenskaper.

Akademisk examen är meriterande, men inget krav. Rollen som politisk sekreterare kräver ett kommunpolitiskt intresse samt förmåga att sätta sig in i brett spektrum av ämnen som berör kommunens politiska arbete. Utöver krävs stor social förmåga, samarbetsvilja, prestigelöshet, noggrannhet och strukturerat arbetssätt.

Mycket goda färdigheter i svenska språket och förmåga att författa sakliga, välunderbyggda och korrekta texter är ett krav.

Som politisk sekreterare för Sverigedemokraterna delar du våra värderingar och har ett politiskt intresse, samtidigt som du i en tjänstemannaroll förhåller dig sakligt inför din politiska uppdragsgivare.

Obekväm arbetstid och övertid kan förekomma under arbetsintensiva perioder.

Den politiska sekreterarens anställning regleras i Kommunallag (2017:725) 4 kap. vilket innebär att lagen om anställningsskydd inte tillämpas för politiska sekreterare och man har rätt till den ledighet från sin nuvarande anställning som behövs för tjänstgöringen som politisk sekreterare.

Ansökningshandlingar

  • Personligt brev
  • CV
  • Arbetsprov 1 –  författa en insändare, valfritt ämne,  ca 1000 tecken inklusive blanksteg.
  • Arbetsprov 2 –  författa en motion, valfritt ämne, max 3500 tecken inklusive blanksteg.
  • Specificera vilka kommuner eller kommun du är intresserad av.

 Ansökningshandlingar i form av personligt brev, CV, arbetsprov 1 och arbetsprov 2 skickar du per elektronisk post till  stockholm.distrikt@sd.se. Urval sker fortlöpande.

Eventuella frågor kan du mejla till stockholm.distrikt@sd.se.

Sverigedemokraterna Nynäshamn