Nynäshamns kommun planerar modulbyggnader för nyanlända migranter på Estö. | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

Nynäshamns kommun planerar modulbyggnader för nyanlända migranter på Estö.

Nynäshamns kommun gick tisdagen den 3 oktober ut med en kungörelse i Nynäshamnsposten om ”Förhandsbesked för tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad”. Platsen för uppförandet av denna modulbyggnad som enligt kungörelsen är på 840kvm på 3 våningar kommer att vara Hamnviksvägen 25 C-D, enligt karttjänsten så innebär det området på bilden nedan.
 
Det finns möjlighet för dig som boende i området som inte vill ha denna modulbyggnad här att inkomma med yttrande till kart och bygglovs-enheten senast den 24 oktober.
 
Du kan även begära ut handlingar från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt nedan:
Mail: miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se
Telefon: 08-520 680 00
Ärendenummer: MSN/2017/0837/235-11
 
Sverigedemokraterna i Nynäshamn motsätter sig alla sådana byggnationer. Det är inte bra för samhället och inte bra för de som bor i modulbostädernas direkta närhet. I detta fall rör det som en tämligen stor anläggning i direkt närhet till villaområden men också inte långt ifrån exempelvis skateparken.
 
Det är en skam för Nynäshamn att Nynäshamns kommun nu försöker få till modulbostäder för nyanlända migranter i vår stad.
 
Rösta rätt, Rösta #SD2018
Sverigedemokraterna Nynäshamn