Sverigedemokraterna i Nynäshamn | Sverigedemokraterna i Nynäshamn | Sida 4

Sverigedemokraterna Nynäshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nynäshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

Ordförande SD Nynäshamn: Emilia Orpana

————————————————

 • Årsmöte SD Nynäshamn, 2:a kallelsen.

  Av tonybjorklund den 30 januari, 2017
  0

  SD Nynäshamn kallar till årsmöte enligt nedan.
  1:a kallelsen skickades ut 12 Januari till samtliga medlemmar via mail (brev till de som inte har mailadress registrerad hos oss).
  2:a kallelsen skickades ut den 30 januari till samtliga medlemmar via mail (brev till de som inte har mailadress registrerad hos oss). Tillsammans med denna 2:a kallelse bifogades årsmöteshandlingarna utöver dagordning. Medlemmar får mer än gärna kontakta oss enligt nedan så skickar vi handlingarna om inte mail eller brev kommit fram som de skall.

  Datum: 13 Februari 2017
  Tid: 18:00

  Plats: Medlemmar i SD Nynäshamn skickar mail till nynashamn@sd.se så får ni adressen

  Maila oss för handlingar till mötet.

 • Nynäs-gate (Nynäshamns kommunalråd i fritt fall)

  Av tonybjorklund den 20 januari, 2017
  0

  Nynäshamns kommun har under ett flertal år mörkat den så kallade ”Skolhusutredningen”

  NHK Skolhusutredningen

  Redan för något år sedan fick SD Nynäshamns företrädare (Donald Löfving) i Barn- och Utbildningsnämnden indikationer på att det fanns omfattande brister i Nynäshamns kommuns förskole- och skolbyggnader. Initialt verkade det främst som det rörde sig om buller och ventilationsproblematik men snart växte misstankarna om att det var mycket värre än så. Bland annat tvingades Nynäshamns kommun stänga och riva förskolor på grund av mögelproblem. Snart fick Donald information om att det skulle finnas ett dokument framtagen av Nynäshamns kommun redan 2013 som aldrig kommit i dagens ljus, den så kallade Skolhusutredningen. Han började ställa frågor om detta och fick till svar att det fanns arbetsmaterial framtaget som inte var sammansatt till någon färdig rapport och därför inte blivit offentliga. Under tiden väckte SD Nynäshamn en motion om bullermätningar vilken kommunfullmäktige ansåg vara besvarad utifrån förvaltningens och nämndernas svar på motionen.

  Nynäshamns invånare har ofta och mycket fått höra från Socialdemokraternas företrädare att kommunens ekonomi går bra, här om året slog Socialdemokraterna sig för bröstet och gick ut med att kommunen gick med 100 miljoner i vinst, för att året efter knappt ha något utrymme för ofördelade medel alls. Kommunalråd Isestad uppger fortfarande att Nynäshamns ekonomi aldrig tidigare varit så bra som den är nu. För någon vecka sedan gick dessutom kommunalrådet Isestad ut i lokalmedia och förklarade att man nu planerar att bygga modulbostäder för nyanlända på Estö idrottsplats i Nynäshamn. Detta är något som vi i SD Nynäshamn inte ser som en god utveckling för Nynäshamn, speciellt inte när styrande ser detta som lösningar på den bostadsbrist som råder i Nynäshamns kommun.

  Plötsligt så läcker Skolhusutredning ut och man slås omedelbart av att läget redan 2013 var mycket illa. Utredarna kom redan då fram till att underhållet var kraftigt eftersatt och ord som ”kapitalförstöring” användes för att beskriva omfattningen av läget. Man undrar då vad de styrande i Nynäshamns kommun gjort för att hantera dessa problem. Svaret är enkelt, i princip ingenting mer än att stoppa ner utredningen i den djupaste och mest låsbara skrivbordslådan man kunde hitta i kommunhuset för att sedan hoppas att den aldrig skulle komma ut till allmänheten.

  Det skall även påpekas att kommunalråd Daniel Adborn i ett svar på en interpellation som SD Nynäshamn lämnat in nyligen förklarar att någon Skolhusutredning i princip inte inte fanns trots att vi nu vet att den färdigställdes 2013, så här säger Adborn i sitt svar:

  ”Inledningsvis vill jag kort beröra ”skolhusutredningen”. Kommunstyrelsen gav den 23 maj 2012 miljö- och samhallsbyggnadsforvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen utarbeta en långsiktig plan for kommunens skolfastigheter. Uppdraget har redovisats muntligt i kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 oktober 2013, 3 december 2014 och 9 september 2015. Någon färdig rapport har inte redovisats utan det som finns är att betrakta som arbetsmaterial. Kommunen, precis som andra statliga kommunala myndigheter lämnar i regel inte ut arbetsmaterial.”

  Måste säga att vi är förvånad över kommunalråd Adborn´s svar till SD Nynäshamn i detta fall, speciellt nu när det står helt klart att skolhusutredningen redan var redovisad 2013 och sedan blivit liggande i skymundan utan vidare åtgärd.

  Med allt detta sammantaget så ställer sig nu SD Nynäshamn frågande till hur S, L, MP styret i Nynäshamns kommun kommer kunna upprätthålla en ekonomi i balans. Kostnaderna för förskole- och skolor i kommunen kommer bli mycket omfattande framöver. Stora summor pengar behövs för renoveringar, men även helt nya förskolor- och skolor kommer behövas för att klara ut det allt mer ökande antalet barn i förskole- och skolålder. Av skolhusutredningen kan man utläsa att dagens skolor och förskolor i kommunen redan 5 år från utredningens genomförande (2013) kommer att vara för trånga för de verksamhetslokaler som finns, det är alltså där vi nu är tidsmässigt.

  I Skolhusutredningen kommer man till följande slutsats: ”I visionen för år 2021 föreslås att antalet förskolor och skolor i kommunen anpassas utifrån rådande behov. Förslaget innehåller 19 förskoleenheter, två grundskolor för årskurs F- 9, samt fem skolor för årskurs F-6. Analysen av behovet har gjorts i två delar, där en vision har utarbetats för den norra kommundelen och en för den södra ihop med tätorten Nynäshamn.”

  Det är mycket skarpa förslag från utredarna. Bland annat ser man både en ny förskola för 100 barn men också en ny grundskola för F till klass 6 för 550 barn, båda på Estö Idrottsplats. Den plats där nu kommunalråd Isestad föreslagit att bygga modulbostäder för nyanlända.

  Vi i SD Nynäshamn har otroligt svårt att se hur de styrande i vår kommun skall kunna reda ut detta och gå med hedern i behåll. Det är dags att +100 år av socialistiskt styre i Nynäshamns kommun nu får ta ett steg tillbaka och speciellt Socialdemokraterna borde sätta på sig skämsmössan och allvarligt fundera på hur man kunde behandla Nynäshamns förskole- och skolbarn på detta sätt.

  Rösta rätt, rösta SD 2018

 • SD Nynäshamn säger nej till Modulhus på Estö

  Av tonybjorklund den 17 januari, 2017
  0

  10 januari skrev Nynäshamnsposten om kommunalrådet Patrik Isestad som vill upprätta Modulbostäder för nyanlända. I Nynäshamn har vi idag en bostadskö på cirka 8 år vilket gör att det råder akut brist på bostäder för dem som redan bor i eller vill flytta till kommunen. Att ge nyanlända förtur genom modulbostäder vore att ställa grupper mot varandra. Det finns människor som går igenom en separation, ungdomar som vill flytta hemifrån och få sin första bostad. Det finns olika beräkningar på vad hyran skulle hamna på för dessa modulhus, och priset för en 1:a om 30 kvm varierar från 5.200kr- 8.484kr om modulerna får stå 12 respektive 10 år (Källa: Boverket samt Analysföretaget Evidens).

  I artikeln nämner Isestad att modulhusen skulle stå 5-7år vilket ökar hyran avsevärt. Ekonomiskt är det inte försvarbart med modulbyggnader. Kostnader som unga vuxna, ny separerade samt tillresta byggarbetare troligen har svårt att kunna hantera. Det vore mer ekonomiskt, miljömässigt och långsiktigt förmånligare att bygga riktiga hyresrätter istället, vilket skulle gagna våra medborgare som redan står i bostadskö.

  Att ge nyanlända denna gräddfil vore att missgynna andra grupper som i sin tur kan väcka ilska, hat och rasism mot de nyanlända, vilket vi i Sverigedemokraterna vill undvika.

  Att den nuvarande och föregående regeringen fört en ansvarslös invandringspolitik visar sina konsekvenser idag genom brist på bostäder. Vi i Sverigedemokraterna i Nynäshamn vill hellre se långsiktiga lösningar vad gäller bostadsbristen, och vill få ett stopp på ständiga nödlösningar där man hela tiden släcker bränder. Därför säger Sverigedemokraterna nej till byggandet av modulbostäder och ja till byggandet av riktiga bostäder.

 • En möjlighet till genomlysning av Nynäshamns kommun

  Av tonybjorklund den 17 januari, 2017
  0

  Oavsett utkomsten av en folkomröstning är det viktigt att kommunen lyssnar på sina invånare. När något stort sker inom kommunen är det vår rätt som kommuninvånare att få ta ställning till det. En folkomröstning skulle kunna ge de politiska partierna en riktlinje till att hitta samarbetslösningar som gynnar alla inom kommunen.

  En folkomröstning om en kommundelning skulle leda till en total genomgång av kommunens tillvägagångssätt på olika nivåer. Vi har på facebook dom senaste veckorna kunnat se att det inte alltid gått rätt till vad gäller tillsättning av tjänster och upphandlingar. Detta ser vi allvarligt på och det måste få ett stop. Därför stödjer vi inom SD Nynäshamn en folkomröstning som skulle leda till en genomlysning av kommunen.

  Utslaget av en folkomröstning är inte bindande utan endast en riktlinje för en möjlig lösning. Vilken lösning som är bäst för Nynäshamn vet ingen än men vi inom Sverigedemokraterna Nynäshamn vet att det är viktigt att alla korten kommer upp på bordet så kommuninvånarna kan känna sig trygga att vi politiska partier jobbar för att föra deras talan framåt.

  SorundaNet har en pågående namninsamling som skulle kunna leda till en folkomröstning. Vi inom SD Nynäshamn stödjer denna och hoppas med denna lilla uppmaning kan få fler att skriva på om att ni vill ha en folkomröstning för eller emot en kommundelning, så att en total genomlysning av kommunen kan göras.

 • SD Nynäshamn Årsmöte

  Av tonybjorklund den 13 januari, 2017
  0

  SD Nynäshamn kallar till årsmöte enligt nedan.
  1:a kallelsen skickades ut 12 Januari till samtliga medlemmar via mail (brev till de som inte har mailadress registrerad hos oss).

  Datum: 13 Februari 2017
  Tid: 18:00

  Plats: Medlemmar i SD Nynäshamn skickar mail till nynashamn@sd.se så får ni adressen.

  Kallelse/Dagordning Årsmöte 2017

Sverigedemokraterna Nynäshamn