Sverigedemokraterna i Nynäshamn | Sverigedemokraterna i Nynäshamn | Sida 5

Sverigedemokraterna Nynäshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nynäshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

SD Kvinnor

Vill du också gå med i SD-Kvinnor och redan är medlem i SD mailar du ditt namn och medlemsnummer medlem@sdkvinnor.se

Medlemsskap i SD-Kvinnor kostar inget extra utan ingår i ordinarie medlemsavgift.

 • Kommunstyrelsen flyttar den demokratiska insynen allt längre bort.

  Av tonybjorklund den 26 december, 2016
  0

  På kommunstyrelsesammanträdet i Nynäshamns kommun den 14 december 2016 beslutades att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande över Näringsdepartementets promemoria Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder. Detta reagerade SD Nynäshamns starkt på och yrkade på sittande sammanträde på avslag. Detta då ett sådant beslut medför att insynen och beslutsfattandet flyttas allt längre bort från de folkvalda politikerna i kommunfullmäktige.

  Vi i SD Nynäshamn ansåg att detta yttrande är av sådan vikt för kommunens invånare att beslutet att godkänna yttrandet inte skall tas av en liten grupp (3 personer). Detta trots att det remisstiden var mellan 3 november och 31 december vilket med en skyndsam hantering hade givit kommunfullmäktige möjligheten att behandla detta yttrande.

  Här nedan kan du läsa utdrag ur protokollet (vi lägger även till protokollet från arbetsutskottet).

  KS § 243/16 Yttrande över remiss av promemorian tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder KS 243-16

  KS arbetsutskott § 165/16 Svar på remiss av promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

 • Utskick till samtliga hushåll i Nynäshamn

  Av tonybjorklund den 9 december, 2016
  0

  SD Nynäshamn kom i dagarna ut med vårt första utskick till samtliga hushåll i Nynäshamn.

  Utskickt sid 1 Utskickt sid 2

 • SD Nynäshamn och Fredrik Holmström går skilda vägar.

  Av tonybjorklund den 18 november, 2016
  0

  Sverigedemokraterna och SD Nynäshamn har valt att avsluta Fredrik Holmström´s (tidigare Vice Gruppledare) medlemskap i partiet. Detta som ett resultat av en längre tids samarbetssvårigheter samt tvivelaktigt beteende från Fredriks sida.

  Fredrik Holmström är sedan 14:e november att anses som politisk vilde. Detta innebär inte som det framstår i media att SD Nynäshamn förlorat ett mandat utan SD Nynäshamn besitter samtliga 4 mandat utom i de fall Fredrik eventuellt deltar i kommunfullmäktiges sammanträden som vilde.

 • Nymålade kumlet vid infarten till Trehörningsviken´s bryggplatser.

  Av tonybjorklund den 14 oktober, 2016
  0

  Båtlivet bland kobbar och skär är en betydande del av Svensk kultur.

  Sverigedemokraterna i Nynäshamn vill med det numera vitmålade kumlet önska
  sjöfarare 
  välkommen till sin brygga i Trehörningsviken .

   Heder till den som tidigare så smakfullt monterat modellen av Landsorts fyr på kumlet som kvarstår.

 • Kandidera för Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2017

  Av fredrik.lindahl den 10 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för all verksamhet, där kärleken till det egna landet, vår historia och vår kultur har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

  Vill du vara en av dem som arbetar för detta viktiga mål? Kandidera då för Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Valet äger rum den 17:e september 2017. För att kunna kandidera måste du vara medlem i Svenska kyrkan, samt ha fyllt 18 år. Din kandidatansökan måste också vara Sverigedemokraterna tillhanda senast 1:a december 2016.

  Meddela oss ditt intresse till att kandidera för Sverigedemokraterna i Stockholms läns distrikt på: kyrkoval.stockholm@sd.se eller på telefon: 072 – 538 95 20

  kandiderakyrka2

Sverigedemokraterna Nynäshamn