Sverigedemokraterna i Nynäshamn | Sverigedemokraterna i Nynäshamn | Sida 5

Sverigedemokraterna Nynäshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nynäshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

Ordförande SD Nynäshamn: Tony Björklund

————————————————

 • Telefonnummer SD Nynäshamns ordförande

  Av tonybjorklund den 8 mars, 2017
  0

  Hej Sverigevänner.

  Nu finns ett telefonnummer som ni kan nå SD Nynäshamns ordförande på (Se nedan).

  Telefonnummer: 076-1366772
  Tillgänglig tid: Ca. 08.00-20.00 (Kan förändras utan föregående information)

 • För Sveriges Framtid!

  Av tonybjorklund den 14 februari, 2017
  0

  Just nu börjar du läsa ett viktigt meddelande!

  Du kommer läsa om möjligheter att påverka din, din familjs, dina vänner, (dina ovänner, om du har några?).

  Genom att ta lite av din fritid och lägga den på uppdrag inom det politiska kan just DU vara med och påverka framtiden för ovan nämnda personer. Om du inte har erfarenhet av något politiskt arbete så hjälps vi åt så du kommer in i det på ett enkelt och bra sätt. Har du erfarenhet av politiken så är det bara positivt.

  Det finns många spännande och givande uppdrag och något kan säkert passa just DIG. Vill du arbeta för en bättre framtid för oss alla, så passa på att hänga på tåget till framtiden och förbättringarnas tid.

  Mejla mig om du har frågor, undrar över något, ingen fråga är för dum!

  Ge Sverige en ny chans, var med och påverka framtiden!

  Nu kör vi framåt!

  Tony Björklund
  Ordförande SD Nynäshamn
  tony.bjorklund@sd.se

 • Ny föreningsstyrelse för 2017

  Av tonybjorklund den 14 februari, 2017
  0

  Sverigedemokraterna i Nynäshamn höll i går 13 februari 2017 sitt första, helt egna, årsmöte efter kommunföreningsdelningen 2016 på Utsikten Meetings i Nynäshamn. Årsmötet hade 14 röstberättigade på plats (18 röstberättigade hade anmält sig). Efter årsmötesförhandlingarna intog deltagarna en mycket god smörgåstårta med efterföljande kaffe och kaka.

  Ny styrelse för 2017 blev:

  Ordförande: Tony Björklund
  Vice Ordförande: Emilia Orpana
  Andre Vice Ordförande: Johan Wolf
  Ledamöter: Henrik Mellström, Jan-Ove Andersson, Petra Zallin
  Suppleanter: Donald Löfving, Thomas Zallin

  Nu inriktar SD Nynäshamn sig på kommande kyrkovalrörelse samt förberedelsen inför val 2018.

 • Årsmöte SD Nynäshamn, 2:a kallelsen.

  Av tonybjorklund den 30 januari, 2017
  0

  SD Nynäshamn kallar till årsmöte enligt nedan.
  1:a kallelsen skickades ut 12 Januari till samtliga medlemmar via mail (brev till de som inte har mailadress registrerad hos oss).
  2:a kallelsen skickades ut den 30 januari till samtliga medlemmar via mail (brev till de som inte har mailadress registrerad hos oss). Tillsammans med denna 2:a kallelse bifogades årsmöteshandlingarna utöver dagordning. Medlemmar får mer än gärna kontakta oss enligt nedan så skickar vi handlingarna om inte mail eller brev kommit fram som de skall.

  Datum: 13 Februari 2017
  Tid: 18:00

  Plats: Medlemmar i SD Nynäshamn skickar mail till nynashamn@sd.se så får ni adressen

  Maila oss för handlingar till mötet.

 • Nynäs-gate (Nynäshamns kommunalråd i fritt fall)

  Av tonybjorklund den 20 januari, 2017
  0

  Nynäshamns kommun har under ett flertal år mörkat den så kallade ”Skolhusutredningen”

  NHK Skolhusutredningen

  Redan för något år sedan fick SD Nynäshamns företrädare (Donald Löfving) i Barn- och Utbildningsnämnden indikationer på att det fanns omfattande brister i Nynäshamns kommuns förskole- och skolbyggnader. Initialt verkade det främst som det rörde sig om buller och ventilationsproblematik men snart växte misstankarna om att det var mycket värre än så. Bland annat tvingades Nynäshamns kommun stänga och riva förskolor på grund av mögelproblem. Snart fick Donald information om att det skulle finnas ett dokument framtagen av Nynäshamns kommun redan 2013 som aldrig kommit i dagens ljus, den så kallade Skolhusutredningen. Han började ställa frågor om detta och fick till svar att det fanns arbetsmaterial framtaget som inte var sammansatt till någon färdig rapport och därför inte blivit offentliga. Under tiden väckte SD Nynäshamn en motion om bullermätningar vilken kommunfullmäktige ansåg vara besvarad utifrån förvaltningens och nämndernas svar på motionen.

  Nynäshamns invånare har ofta och mycket fått höra från Socialdemokraternas företrädare att kommunens ekonomi går bra, här om året slog Socialdemokraterna sig för bröstet och gick ut med att kommunen gick med 100 miljoner i vinst, för att året efter knappt ha något utrymme för ofördelade medel alls. Kommunalråd Isestad uppger fortfarande att Nynäshamns ekonomi aldrig tidigare varit så bra som den är nu. För någon vecka sedan gick dessutom kommunalrådet Isestad ut i lokalmedia och förklarade att man nu planerar att bygga modulbostäder för nyanlända på Estö idrottsplats i Nynäshamn. Detta är något som vi i SD Nynäshamn inte ser som en god utveckling för Nynäshamn, speciellt inte när styrande ser detta som lösningar på den bostadsbrist som råder i Nynäshamns kommun.

  Plötsligt så läcker Skolhusutredning ut och man slås omedelbart av att läget redan 2013 var mycket illa. Utredarna kom redan då fram till att underhållet var kraftigt eftersatt och ord som ”kapitalförstöring” användes för att beskriva omfattningen av läget. Man undrar då vad de styrande i Nynäshamns kommun gjort för att hantera dessa problem. Svaret är enkelt, i princip ingenting mer än att stoppa ner utredningen i den djupaste och mest låsbara skrivbordslådan man kunde hitta i kommunhuset för att sedan hoppas att den aldrig skulle komma ut till allmänheten.

  Det skall även påpekas att kommunalråd Daniel Adborn i ett svar på en interpellation som SD Nynäshamn lämnat in nyligen förklarar att någon Skolhusutredning i princip inte inte fanns trots att vi nu vet att den färdigställdes 2013, så här säger Adborn i sitt svar:

  ”Inledningsvis vill jag kort beröra ”skolhusutredningen”. Kommunstyrelsen gav den 23 maj 2012 miljö- och samhallsbyggnadsforvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen utarbeta en långsiktig plan for kommunens skolfastigheter. Uppdraget har redovisats muntligt i kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 oktober 2013, 3 december 2014 och 9 september 2015. Någon färdig rapport har inte redovisats utan det som finns är att betrakta som arbetsmaterial. Kommunen, precis som andra statliga kommunala myndigheter lämnar i regel inte ut arbetsmaterial.”

  Måste säga att vi är förvånad över kommunalråd Adborn´s svar till SD Nynäshamn i detta fall, speciellt nu när det står helt klart att skolhusutredningen redan var redovisad 2013 och sedan blivit liggande i skymundan utan vidare åtgärd.

  Med allt detta sammantaget så ställer sig nu SD Nynäshamn frågande till hur S, L, MP styret i Nynäshamns kommun kommer kunna upprätthålla en ekonomi i balans. Kostnaderna för förskole- och skolor i kommunen kommer bli mycket omfattande framöver. Stora summor pengar behövs för renoveringar, men även helt nya förskolor- och skolor kommer behövas för att klara ut det allt mer ökande antalet barn i förskole- och skolålder. Av skolhusutredningen kan man utläsa att dagens skolor och förskolor i kommunen redan 5 år från utredningens genomförande (2013) kommer att vara för trånga för de verksamhetslokaler som finns, det är alltså där vi nu är tidsmässigt.

  I Skolhusutredningen kommer man till följande slutsats: ”I visionen för år 2021 föreslås att antalet förskolor och skolor i kommunen anpassas utifrån rådande behov. Förslaget innehåller 19 förskoleenheter, två grundskolor för årskurs F- 9, samt fem skolor för årskurs F-6. Analysen av behovet har gjorts i två delar, där en vision har utarbetats för den norra kommundelen och en för den södra ihop med tätorten Nynäshamn.”

  Det är mycket skarpa förslag från utredarna. Bland annat ser man både en ny förskola för 100 barn men också en ny grundskola för F till klass 6 för 550 barn, båda på Estö Idrottsplats. Den plats där nu kommunalråd Isestad föreslagit att bygga modulbostäder för nyanlända.

  Vi i SD Nynäshamn har otroligt svårt att se hur de styrande i vår kommun skall kunna reda ut detta och gå med hedern i behåll. Det är dags att +100 år av socialistiskt styre i Nynäshamns kommun nu får ta ett steg tillbaka och speciellt Socialdemokraterna borde sätta på sig skämsmössan och allvarligt fundera på hur man kunde behandla Nynäshamns förskole- och skolbarn på detta sätt.

  Rösta rätt, rösta SD 2018

Sverigedemokraterna Nynäshamn