SD Nynäshamns årsmöte 2018 | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

SD Nynäshamns årsmöte 2018

SD Nynäshamn genomförde sitt 3e årsmöte i ordningen den 28 februari 2018. Årsmötet var det mest välbesökta årsmötet hittills vilket avslutades med landgång, kaffe och bakat. Detta årsmöte är lite annorlunda jämfört med övriga årsmöten under en mandatperiod då man vid årsmöte under valår även beslutar vilka företrädare som skall stå med på valsedeln.

På detta årsmöte valdes dessutom en ny ordförande. Vi vill tacka den avgångne ordförande Tony Björklund för två år med fokus på uppbyggnad av SD Nynäshamns förening. Han kommer finnas kvar inom SD Nynäshamn men kommer satsa mer på sitt arbete som tjänsteman inom Sverigedemokraterna.

Protokoll Årsmöte SD Nynäshamn 2018

STYRELSE 2018

Från vänster: Johan Wolf, Klas Rydström, Björn Larsson, Emilia Orpana, Person vill ej stå offentligt med namn, Tony Björklund, Msciwoj Swigon, Jean-Cloude Menot, Donald Löfving (saknas på bild gör: Person vill ej stå offentligt med namn, Göran Elton)

KANDIDATER KOMMUNVAL 2018

Delar av de totalt 18 kandidater som kommer företräda SD Nynäshamn i valet 2018.

Sverigedemokraterna Nynäshamn