Sverigedemokraterna i Nynäshamn säger NEJ till Segersäng Stad | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

Sverigedemokraterna i Nynäshamn säger NEJ till Segersäng Stad

Det har under en tid varit en omfattande diskussion i Nynäshamns kommun om det projekt som S, L och MP driver ”Segersäng Stad”. Många partier är emot utvecklingen av en stor stad med 7000-10000 bostäder och många boende i området är mycket oroade för utvecklingen och deras engagemang är stort.

I går rapporterades i Nynäshamnsposten (http://www.nynashamnsposten.se/…/planerna-pa-ny-stad-i-sege…) att projektet ligger nära en skrotning då Nynäshamns kommun och regeringen inte kan komma överens om formerna runt utvecklingen av Segersäng.

Sverigedemokraterna i Nynäshamn har trots detta kommit fram till ett eget ställningstagande rörande Segersäng stad som vi härmed delger.

————————————————————————————

Sverigedemokraterna Nynäshamn´s ställningstagande till Segersäng Stad.

Sverigedemokraterna i Nynäshamn vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Att stadsplaneringen skall präglas av traditionell kvartersbebyggelse med utrymmen för både samhällsservice och affärsverksamhet. Utpräglade “sovstäder” skall inte byggas. Utanför tätorterna skall någon form av stadskärna finnas centralt anlagd i nya områden som annars till stor del består av småhus.

Vi i Sverigedemokraterna i Nynäshamn tycker därmed inte att lösningen ligger i Segersäng stad med 7000–10000 nya bostäder på ett relativt litet och tidigare i princip oexploaterat område i närheten av den redan existerande villaidyllen Segersäng By. Istället ser vi i första hand sammanflätningen av Nynäshamn stad och Ösmo tätort som en mer självklar framtida utveckling. Utöver denna sammanflätning finns det en del intressanta områden i både Nynäshamns stad och i Ösmo tätort (framförallt när luftledningen för el som går genom Ösmo centrum förläggs på annan plats under mark).

Sverigedemokraterna i Nynäshamn ställer sig av den anledningen i dagsläget negativt till en storskalig och undanträngande utveckling av Segersängsområdet genom ett anläggande av det så kallade Segersängs stad. Sverigedemokraterna i Nynäshamn vill samtidigt poängtera att vi ser stora problem med bristen på bostäder i Nynäshamns kommun och är generellt sett för en positiv bostadsutveckling i kommunen.

Tony Björklund
Ordförande Sverigedemokraterna Nynäshamn
Vice Gruppledare Sverigedemokraterna Nynäshamn
Ledamot Kommunstyrelsen

Jan-Ove Andersson
Gruppledare Sverigedemokraterna Nynäshamn
Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Kommunstyrelsen

Sverigedemokraterna Nynäshamn