Vi måste se över hemtjänstens ekonomi i egen regi – debattartikel i NP. | Sverigedemokraterna i Nynäshamn

Vi måste se över hemtjänstens ekonomi i egen regi – debattartikel i NP.

Den kommunala hemtjänsten i Nynäshamn har gått på knäna med ett stort budgetunderskott i flera års tid. Trots försök till att skapa en bättre hälsa bland Nynäshamns kommunalanställda med t.ex. Jaget, laget och uppdraget som utfördes för några år sedan, kan vi ännu inte se att denna förbättring skulle ha kommit. Sjuktalet är fortsatt högt, liksom budgetunderskottet och nya försök till förbättring för såväl de vårdanställda, som i förlängningen; till våra äldre, lyser med sin frånvaro.

Den 29:e september, om endast ett par dagar, kommer den omtalade frågan angående Nynäshamns kommunala hemtjänst upp i Socialnämnden. Vi i Sverigedemokraterna i Nynäshamn kommer att förespråka alternativ fem; att hantera egen regis ekonomi då vi måste ha en framtidstro på den kommunala hemtjänsten, ge våra äldre trygghet i en otrygg tid och stötta våra hjältar inom vården.

Att inte lyssna på opinionen är att inte lyssna på kommuninvånarna, våra väljare, de anställda eller på brukarna själva. Vi värnar våra äldre, deras trygghet och många brukares önskan om att få vara kvar inom den kommunala hemtjänsten och anser därför att detta alternativ, i en tid som denna, är att föredra. Vi ser en fördel i valfriheten mellan privata och kommunala alternativ då vi tror att mångfald skapar konkurrens och kvalité inom hemtjänsten och vi tror på vikten av goda arbetsvillkor för de vårdanställda, inte att göra dem arbetslösa.

Det har också nyligen aviserats att ett ekonomiskt stöd kommer att utbetalas till kommunerna. Nu om någonsin är ett ypperligt tillfälle att ta tag i de verkliga problemen som försatt oss i situationen att behöva välja bort valfriheten och den ökade konkurrensen.

Förhoppningen är att detta stöd kommer att kunna vara hemtjänsten behjälplig en tid framöver; att de anställda kan få medlen att kunna komma till rätta med den ohälsa som under ett decennium florerat på de kommunala golven. Det i sin tur bidrar också till att vi Sverigedemokrater väljer alternativet att se över den egna ekonomin då vi inte ser att det är moraliskt försvarbart att ge våra vårdhjältar beskedet om uppsägning i en tid härjad av covid-19.

Alternativ fem innebär dock att det måste genomföras en grundlig analys av hela verksamheten för att kunna ge personalen förutsättningar att kunna skapa meningsfullhet, kvalitet och glädje för våra äldre. Det måste också skapas utrymme för att åtgärda de utmaningar den kommunala hemtjänsten brottats med under många års tid. En ingående utredning av problematiken med det höga sjuktalet måste utföras samt åtgärdas på ett personaletiskt vis för att säkerställa såväl de anställdas som de äldres välmående. Vi måste helt enkelt ge den kommunala hemtjänsten en rättvis chans.

Sverigedemokraterna i Nynäshamn är ensamma om att i första hand välja alternativ fem. Vi hoppas att övriga partier som vill ha den kommunala hemtjänsten kvar kan stödja oss i detta.

Johan Wolf (SD), ordinarie ledamot i socialnämnden

Rebecca Ädel (SD), ersättare i socialnämnden

Sverigedemokraterna Nynäshamn